Sande kunstforening ønsker stor bredde i utstillingsprogrammet. Både etablerte kunstnere av nasjonalt eller internasjonalt format, og lokale / eller mindre etablerte kunstnere som vi ønsker å vise frem.

Vi skal ha mangfold, både i kunstnerbakgrunner, uttrykk og teknikker.

Vi arrangerer 4 utstillinger i året.

Send oss gjerne en søknad. Denne må inneholde CV og foto av dine arbeider og du må skrive om ditt kunstnerskap, utdanning og hva du ønsker å stille ut.

Er det snakk om et utstillingsprosjekt må dette beskrives.

Søknader blir behandlet i mars og oktober. Vi gir tilbakemelding om behandlingen av søknaden.

Plan for utstillinger skjer 1-2 år før utstilling. Vi vil så snart vi har mottatt søknaden gi beskjed om at den er kommet frem til oss.

Vi ønsker kun søknader på epost.

Epost: sande.kunstforening@gmail.com