Kroki kurs til våren. Nærmere beskjed om tidspunkt

kommer senere.

Pågrunn av korona pandemien, må vi flytte dette kurset til høsten håper vi!