Sande kunstforenings historie

 

Sande kunstforening ble etablert 1982 ved kultursekretær Lars Aaserud som var tilsatt ved Sande kommune. Han ønsket å få startet en kunstforening i Sande.

Einar Engebretsen, Mari Rinde, Astrid Pøhner og John Lindvåg ble invitert til å sitte i interimsstyret første året.

Det ble et spennende år hvor vi brukte skytebanen i Sandehallen som utstillingslokale. Vi benyttet også fjøset på Sande prestegårdslåve som lokale for flere utstillinger.

Men man slet med tilfredsstillende lokaler til utstillinger. Vi må få vårt eget. Arbeidet med ideer til nytt utstillingssted ble ledet av Kåre Lærum. En driftig mann og perfekt for jobben. Han hadde god erfaring fra sitt innholdsrike arbeidsliv.

Sande historielag disponerte i 1982 hele driftsbygningen, med unntak for keramikkverkstedet til Kirsti Prøis og tekstil og veve verkstedet til Unni Knudsen, ved Sande prestegård. Sande historielag ble kontaktet av kulturutvalget om de kunne avse den delen av låven som vi i dag disponerer. De hadde ikke innvendinger til dette.

Vi fikk da tillatelse fra Sande kulturutvalg til å etablere vårt eget utstillingsrom med toalett og lager.

Kåre Lærum fikk lov av Sande kommune å hogge tømmer til bruk med bygging av lokalet. Roar Pøhner og Johan Bratland ble foreningens tømmerhoggere. De hogget ut en god del tømmer som Teien sag, saget og justerte. Det som ble til overs byttes mot sponplater og diverse annet materiale. Arbeidet med lokalet ble startet opp i 1984. Lokalet stod ferdig etter  mange dugnadstimer. 

Første utstilling 24 mai 1986 med Vestfold kunstnerparet Nanti Bryn Hansen og Per H Hansen.

Vi har hatt mange forskjellige utstillinger etter oppstarten. Sande folk la gjerne søndagsturen innom kunstforeningen.

I tiden fra vi startet og frem til vi ble stengt sommeren i 2012 på grunn av brannfare i låven og mangel av bruksendring av bygningen.

Sande kunstforening har vi hatt mange minnerike utstillinger av kjente og ukjente kunstnere. De mest kjente kunstnere vi har hatt som utstillere er: Hans Norman Dahl, Guy Krogh pluss mange flere. Vi har også hatt flere Sande kunstnere som har hatt flotte utstillinger.

En slager av utstilling var og er «Vi kan det i Sande» en utstilling som har deltakere fra barnehage til pensjonister, amatører og profesjonelle.

Nå står Sande kunstforening for relansering etter 8 - 9 år med nedstengning. Vi gleder oss!

 

John A Lindvåg