Tilleggsinformasjon
Styret består av:
Leder: John Lindvåg, tlf. 94052794
Kasserer: Marit Tabutiaux, tlf. 47333774
Sekretør: Mona Selvaag, tlf. 97070107
Styremedlem: Maria Benestad tlf: 92203470
Medlemskontigent for 2021:
Enkeltmedlmemskap: kr 200.-
Familiemedlemskap: kr 100-
Sande kunstforening har som formål å fremme interesse og forståelse for bildende kunst og kunsthåndverk. I tillegg organisere formidling av kunst og drive opplysningsvirksomhet om kunstforståelse.
Sande kunstforening arrangerer årlig flere utstillinger av kunstnere fra både nærmiljø og ellers fra Norge. I noen tilfeller også utenlandske kunstnere. I tillegg har vi amatørutstillingen "Vi kan det i Sande" . I tillegg arrangeres det det andre ting - som for eksempel julemarked i lokalene.
Alle kan være medlem av Sande kunstforening.
Sande kunstforeningen skal være en forening hvor medlemmene er glad i å se og oppleve kunst. Man trenger ikke å være kunstner for å være medlem. Medlemmer i kunstforeninger er vanlige folk som syns det er spennende med kunst.
Sande kunstforening er bygget på dugnad(utstillingslokalene). Selv om vi fortsatt drives med gratis innsats fra medlemmer er det ingen utstrakt bruk av dugnad i dag - så ingen bør være skremt av slikt dersom de vurderer å melde seg inn. Selvsagt er vi glad for all innsats fra medlemmene.
Kunstforeningen er drevet av et styre som er valgt av medlemmene på årsmøtet.
I 2012 feiret vi 30 årsjubileum.
Nytt jubileum blir i 2022. Da fyller vi 40 år som kunstforening i Sande. 
Se mindre